Valokuvauksen perusteita: valotus

Yksi tärkeimmistä asioista, mitä valokuvaamisessa pitää huomioida on tietenkin valotus. Eihän valokuvaa voi olla ilman valoa. Valotus vaikuttaa valokuvan tummien ja vaaleiden sävyjen väliseen tasapainoon ja siinä pyritään yleensä juuri siihen, että musta on mustaa ja valkoinen on valkoista valokuvassakin.

Kun puhutaan valotusajasta, tarkoitetaan sitä aikaa, jolloin kameran suljin on auki valotuksen aikana ja päästää valoa kameran kennolle. Valotusaika ilmoitetaan yleensä sekunnin murto-osina. Valotusajan pitää olla pidempi, jos kuvauskohteessa on vähän valoa. Mutta toisaalta jos valotusaikaa pidentää kuvan saamiseksi valoisammaksi, kuvasta voi tulla helpommin epätarkka ja vakaan kuvan saamiseksi voidaan tarvita jalusta.

Kameran automatiikka voi usein hoitaa valotuksen oikein, mutta joissain tilanteissa hyvän kuvan saamiseksi vaaditaan valotuksen säätöjä. Automaattivalotusta käytettäessä voidaan vaikuttaa siihen, mitä mittauspistettä tai -pisteitä käytetään, kun kamera määrittää sopivan valotuksen.

Valotusta voi myös korjata manuaalisesti +/- EV -säädöillä, siis valotusarvoa säätämällä (exposure value). Jos näitä säätöjä muuttaa yhdellä numerolla, se vastaa valotusajan kaksinkertaistumista tai ISO-luvun kaksinkertaistumista.

Valotusarvoa kannattaa ryhtyä säätämään manuaalisesti sellaisissa tilanteissa, joissa kamera luultavasti mittaisi valotuksen väärin. Esimerkiksi tilanteessa, jossa kuvauskohteen valotus poikkeaa ympäristöstään merkittävästi. Pimeän taustan edessä oleva kirkkaasti valaistu kuvauskohde voi ”palaa puhki”, kun taas kirkkaan taustan edessä olevan kohteen yksityiskohdat voivat jäädä pimeiksi. Valotuksen korjausta voi tietenkin käyttää muissakin tilanteissa, joissa haluaa tehdä kuvasta tummemman tai valoisamman.